5/5 - (1 امتیاز)

افزایش مهاجرت های بیرویه از کانال ترکیه باعث ایجاد نوعی تنش اجتماعی و سیاسی جهت مقابله و مدیریت با آنان گردیده است. بر همین اساس وزارت کشور ترکیه به دنبال افزایش محدودیت ها و سخت گیری با مهاجرین می باشد.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.