ثبت امتیاز

 

کتاب برآمدن ترکیه اردوغان، نویسندگان نشه جان بالکان، ارول بالکان، احمد اونجو توسط آیدین اخوان مقدم به فارسی ترجمه شده و انتشارات آگه آن را به چاپ رسانده است.

کتاب برآمدن ترکیه اردوغان، نویسندگان نشه جان بالکان، ارول بالکان، احمد اونجو توسط آیدین اخوان مقدم به فارسی ترجمه شده و انتشارات آگه آن را به چاپ رسانده است.

درباره کتاب

اين کتاب مجموعه‌اي از نوشته‌هايي است که به نئوليبراليسم و برآمدن سرمايه‌ي اسلام‌گرا از زواياي متفاوت نگاه کرده‌اند. از نويسندگان خواسته شده در کارشان رويکردي اتخاذ کنند که نئوليبراليسم و رشد سرمايه‌ي اسلام‌گرا را در کنار هم بررسي کند… به اين ترتيب، اين اثر انباشت سرمايه‌ي اسلام‌گرا که طي بيست سال اخير مرزهاي خود را مشخص کرده است، ارتباط آن با سياست‌هاي نئوليبرال، و شکل‌گيري ساخت طبقاتي جديد در نتيجه‌ي اين روند، را به‌شکلي جدي مورد تحقيق قرار داده است. در اين راه پديده‌ي بورژوازي اسلامي و طبقه‌ي متوسط اسلامي بررسي مي‌شوند. در نهايت، اين تأليف بُعدي تازه به مفهوم سيال و بحث‌برانگيز «طبقه‌ي متوسط» مي‌بخشد و به فهم بهتر آن کمک مي‌کند؛ مفهومي که چه در ترکيه و چه در سطح جهاني به واژه‌اي گنگ بدل شده که هر چيزي را مي‌توان درون آن گنجاند. غني‌شدن نوشتارها در مورد ترکيه از اين بُعد امکان تحليل طبقاتي بهتر از وقايعي چون گزي و يا تحولات مشابه را فراهم مي‌آورد.

پست های مرتبط

2 thoughts on “برآمدن ترکیه ی اردوغان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.