ثبت امتیاز

رویکرد ترکیه در جنایات اسرائیل / ترکیه همواره در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین با نوعی رویکرد دوگانه رفتار کرده است.

گفت و گوی تخصصی در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی نشان دهنده این موضوع است که سیاست های آنکارا در خصوص رفتار خلاف اصول بشری اسرائیل تنها در حوزه گفتاری دارای اهمیت بوده و این کشور کمتر از نوعی سیاست های مستحکم و توام با اقدام جدی عمل می کند. واقعیت این است که ترکیه و اسرائیل در برخی از مسائل منطقه ای دارای منافع مشترک بوده و حتی همکاری های امنیتی گسترده ای نیز با یکدیگر دارند.

یکی از این نوع همکاری ها در حوزه بحران سوریه بوده و این عمل خود باعث شده تا ترکیه نسبت به اقدامات جنایت آمیز اسرائیلی همواره توام با اغماض باشد. در این گفت و گوی کارشناسان سعی داشته اند تا با نوعی نگاه واقع گرایانه سیاست های متقابل بین اسرائیل و ترکیه و رویکرد ترکیه در جنایات اسرائیل  را به بوته تحلیل بگذارند.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.