ثبت امتیاز

تقدیر حزب وطن ترکیه از ایران

تقدیر حزب وطن ترکیه از ایران

نقش ایران در منطقه / دغو پرینچک در یک گفت و گو بر نقش ایران در منطقه تاکید کرده و حملات سیاسی نسبت به ایران را کاملا غیر منطقی ارزیابی کرد. رهبر حزب وطن برخلاف حزب حاکم اعتقاد به افزایش روابط راهبردی با ایران دارد. وی تاکید کرده است که نظام دموکراتیک در ایران مبتنی بر آرمان های این کشور بوده و یک الگوی کاملا بومی است، در حالی نظام های جهانی بر اساس نظم دموکراسی تحمیل شده غربی حرکت می کنند.

رهبر حزب وطن بیان داشت که ایران یک کشور پایدار و قابل اعتماد است. به طوریکه در مسیر مبارزه با امپریالیسم جهانی کاملا ثابت قدم بوده و هیچگونه رویکرد متناقضی از خود نشان نداده است.

این سخنان در حالی بیان می شود که ترکیه در رفتار سیاست خارجی کاملا دچار سیالیت و نوعی بی ثباتی است و اهداف اصلی این کشور با تغییر در نظم منطقه ای و بین المللی کاملا تغییر می کند. ترکیه کشوری است که بستر اصلی رشد تروریسم را برای کسب نفوذ خود در منطقه توسعه داد و ضربات سنگینی به کشور سوریه در ازای کسب منافع خود وارد کرد. بر اساس سخنان دغوپرچیک ،ترکیه نمیتواند ستون ثبات در منطقه بوده و رفتارسیاست خارجی این کشور بر اساس منافع کوتاه مدت و متغییر است.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.