حضور جنگنده های اف 35 اسرائیلی در آذربایجان با هدف آمادگی جهت حمله به ایران


Warning: Undefined array key "tie_hide_meta" in /home/iturkcen/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/iturkcen/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3
ثبت امتیاز
حمله به ایران /جنگنده های راهبردی اف 35 اسرائیلی که مطابق با مستندات در آشیانه های نظامی جمهوری آذربایجان قرار دارند. این جنگنده ها با هدف آمادگی جهت اقدامات احتمالی نظامی اسراییل علیه ایران در این منطقه حضور دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.