ثبت امتیاز

آخرین تحولات جنگ اوکراین :

تغییرات شرایط جنگ میدانی درحال تبدیل شدن به یک بحران جهانی بوده و شرایط منطقه ای و جهانی برای روسیه سخت شده است.
 گفت و گوی سیاسی در خصوص آخرین تحولات نظامی، سیاسی و اقتصادی با حضور دکتر حامد روشن چشم در برنامه رادیو گفت و گو انجام گرفت. در این گفت و گو شرایط میدانی جنگ بسیار حساس ارزیابی شده و ساختار بین المللی به سمت یک بلوک بندی جدید در حال حرکت است و در این بین به نظر می رسد که روسیه بزرگترین بازنده جنگ خواهد بود و اقدام نظامی این کشور را در شرایط بحرانی بین المللی و اقتصادی قرار داده است.

One thought on “گفت وگوی در خصوص آخرین تحولات جنگ اوکراین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.