ثبت امتیاز

بستر استراتژیکی و ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه برای نقش آفرینی در منطقه

معادلات منطقه ای ایران و ترکیه / بستر استراتژیکی و ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه برای نقش آفرینی در منطقه

یاداشت حاضر به بررسی بسترها و ظرفیت های همکاری بین ایران و ترکیه می پردازد.

معادلات منطقه ای ایران و ترکیه و ظرفیت های منطقه ای و فرا منطقه ای این دو کشور می تواند بستر مهمی در تحولات سیاسی, اقتصادی و نظامی در قلب بحران خاورمیانه باشد. به گونه ای که این دو کشور در طول تاریخ بر اساس مجموعه ای از حوادث و روندهای سیاسی در کنار و در غالب اوقات در برابر یکدیگر قرار گرفته اند. روشن است که ترکیه به عنوان دروازه های اتحادیه اروپا و غرب از قابلیت ها و ظرفیت های غرب در راستایی رشد روز افزون خود بهره می برد.

معادلات منطقه ای نوعی از وابستگی به روندهای تعاملی و رقابتی بین ایران و قدرت های دیگر منطقه ای دارد. به گونه ای که اتخاذ تصمیم برای شکل گیری همگرایی یا تنش بین این قدرت ها نظم و ساختار اصلی منطقه را به نمایش می گذارد. روشن است که به هر میزان روابط بین این قدرت ها در راستایی تعامل هر چه بیشتر حرکت کند، ظرفیت ها و بسترهای جدیدی برای توسعه و شکل گیری روند منطقه گرایی آغاز خواهد شد. بر این اساس، یادداشت حاضر به صورت روشن بر شکل گیری این وضعیت بر مبنای بسترهای دو طرف جهت ایجاد همگرایی منطقه ای استوار است.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.