ثبت امتیاز

ریس بخش اطلاعات خارجی روسیه دستگیر شد

Sergey Beseda رئیس بخش اطلاعات خارجی روسیه موسوم به FSB دستگیر شد.

ریس بخش اطلاعات خارجی روسیه دستگیر شد

سازمان اطلاعات روسیه (K.G.B) طی یک عملیات ضد اطلاعاتی، رئیس بخش اطلاعات خارجی روسیه آقای Sergey Besda را دستگیر کرد. وی متهم به ارائه اطلاعات اشتباه و برآورد نادرست استراتژیک در خصوص جنگ اوکراین بوده است.

طی روزهای گذشته غالب عملیات های نظامی روسیه در اوکراین با شکست مواجهه شده است. پیش از این نیز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(S.I.A) نیز از شکست اطلاعات روسیه از غرب اشاره داشت. به نظر می رسد که بخش اطلاعات خارجی روسیه، برآوردهای نادرستی را در اختیار پوتین برای تصمیم گیر جهت شروع جنگ گذاشته است.

این فرضیه همواره وجود داشت که عوامل نفوذی در راس تصمیم گیری روسیه وجود داشته است و اقدام برای عملیات نظامی از جمله تحلیل های اشتباهی بوده است که توسط این شبکه نفوذ در اختیار پوتین قرار گرفته است.

اکنون پس از گذشت ۳ هفته از آغاز جنگ در اوکراین بخش ضد اطلاعات کی، جی، بی روسیه اقدام به دستگیری و بازداشت رئیس اطلاعات خارجی روسیه که نقش اساسی در شکل گیری و هدایت اطلاعاتی جنگ اوکراین داشت کرده است.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.