ثبت امتیاز

کنفرانس تبعیض علیه مسلمانان در استانبول برگزار خواهد شد

کنفرانـس بین المللـی دو روزه بـرای بحـث در مـورد نقـض حقـوق بشـر در مـورد مسلمانان قرار است روز چهارشنبه در کلانشهر استانبول ترکیه آغاز شود.

این نشست توسط وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه ترکیه و کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشـر سـازمان همـکاری اسلامی برگـزار می شـود.

سـازمان دهنـدگان در بیانیـه ای اعلام کردند که هدف از این کنفرانس تبعیض علیه مسلمانان در استانبول،برقراری گفت و گوی چندجانبه برای تجزیه و تحلیل عینی برای مقابله با اقدامات فزاینده اسالم هراسـی و تبعیض علیه مسـلمانان در نقاط مختلـف جهـان، و همچنیـن شناسـایی راهکارها و ابزارهـای عملی بـرای حفاظت و ترویج حقوق جوامع و اقلیت های مسلمان است.

ترکیه یکی از کشورهای است که نسبت به موضوعات اسلامی در سطح جهان حساس بوده و سعی دارد که خود را به عنوان یکی از اصلی ترین رهبران جهان اسلام مطرح کند. بیش از این ترکیه سعی کرده است تا نسبت به موضوع فلسطین اقدامات نمایشی انجام دهد و در بطن این کشور با رژیم صهیونیستی دارای روابط سطح بالای اقتصادی و امنیتی است.

ترکیه در تلاش است، از جنبه های اسلام گرایی خود برای ایجاد یک ساخت هژمونی منطقه ای و نمادسازی بین المللی را انجام دهد. راهبردی که بیش از این که دینی به نظر برسد دارای ابعاد سیاسی خاص خود است.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.