ثبت امتیاز

رجب طیب اردوغان، شنبه 23 آوریل 2022 در سخنرانی خود در جمع دانش آموزان بیان کرد که ترکیه در آرزوی رهبری دوباره بر جهان است.

iturkcenter.com

رهبری ترکیه بر جهان :

رئیس جمهور ترکیه با خطاب قرار دادن دانش آموزان، آنان را سربازان آینده ترکیه خواند و از آنها خواست تا در این مسیر بتوانند تمام تلاش خود را انجام دهند. وی ادامه داد که روزی پرچم این کشور در اختیار شما خواهد بود و باید بتوانید این هدف را میسر کنید.

رهبری ترکیه بر جهان

رئیس جمهور ترکیه در ادامه بر برنامه ریزی های جدی دولت ترکیه و همگرایی با ملت برای شکل دادن به ترکیه جدید اشاره کرد و بیان داشت که ترکیه اکنون در مسیر جهانی شدن و در حال تبدیل شدن به یک ابر قدرت جهانی است. 

اردوغان، خطاب به ملل جهان نیز بیان کرد که ترکیه وجدان، شفقت و امید بشریت را جمع کرده و آن را در قالب یک ظهور جدید به جهان ارائه خواهد کرد.

رهبری ترکیه بر جهان

این سخنان رجب طیب اردوغان که بیش از این نیز به صورت های مختلفی بیان شده بود، دارای واکنش های منطقه ای و بین المللی خاصی است. 

همواره کشورهای مختلف به خصوص غرب از بروز یک ترکیه جدید با نگاه امپراتوری در هراس بوده و این را یکی از موانع اصلی در پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ارزیابی کردند.

آنچه که از این گفتار برداشت می شود، اردوغان درصدد شکل دادن نظم منطقه ای جدیدی است و این نظم با محوریت هژمونیک ترکیه مفصل بندی شده است. 

با تمام این وجود، کشورهای منطقه ای به اینگونه سخنان واکنش نامناسبی نشان می دهند و همواره این را به نوعی تهدید علیه نظم و صلح منطقه ای ارزیابی می کنند.

تفکرات امپراتوری محور می تواند پیامدهای منطقه ای و بین المللی نامناسبی برای ترکیه به همراه داشته باشد. بدون تردید، کشورهای عربی منطقه و دیگر ممالک اسلامی از افغانستان گرفته تا پاکستان حتی کشورهای شرقی نگاه منفی به این رویکرد داشته و این عامل می تواند تبعات متفاوتی برای ترکیه جوان بهمراه داشته باشد.

 ترکیه طی ماه های گذشته سعی دارد تا با نقش آفرینی بین المللی فزاینده به خصوص در کانون جنگ اوکراین، موقعیت جدیدی برای خود ترسیم کند. موقعیتی که ابتدا بایستی از تهدیدات امنیتی و مشکلات داخلی خود به خصوص تنش اقتصادی به سلامت بگذرد.

رهبری ترکیه بر جهان

بر این اساس، نوعی تناقض ساختاری در رفتار ترکیه می توان شاهد بود که از مصرف داخلی گرفته تا ایجاد تعادل در وابستگی های بین المللی خود را شامل می گردد. برای این منظور تمرکز بر توسعه اقتصادی و نظامی دو محور اصلی برنامه ریزی ترکیه جهت کسب موقعیت برتر در منطقه و در نهایت افزایش رتبه خود در جهان است. 

کاهش تهدیدات بین المللی و افزایش تنش زدایی از جمله ملزومات ترکیه در این مسیر است که به درستی در دستور کار سیاستگذاری این کشور قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.