3/5 - (1 امتیاز)

سعید مولایی، قهرمان المپیک جودوی ایران، به تیم ملی جمهوری آذربایجان ملحق شده است.

سعید مولایی

تنها دارنده ایرانی مدال المپیک جودو طی یک قرارداد سه ساله به تیم ملی آذربایجان پیوست. وی پیش از این بنابه دلایل مختلف از حضور در تیم ملی جودوی ایران سرباز زده و پیش از این نیز در تیم پناهندگان فعالیت های ورزشی خود را ادامه می داد.
سعید مولایی با پیوستن به تیم ملی جمهوری آذربایجان در رقابت های بین المللی و المپیک فرانسه حاضر خواهد شد.

سعید مولایی

 این در حالی است که پیش از این نیز جمهوری آذربایجان سعی در جذب ورزشکاران ایرانی برای رقابت های بین المللی داشت. حضور در مجامع ورزشی بین المللی از جمله دیگر روش های کسب موقعیت در جهان بشمار می رود.

 رویکرد دیپلماسی ورزشی یکی از مهمترین روش های همگرایی بین المللی و حتی قدرت نمایی در عرصه جهانی است. بر این اساس، حفظ قابلیت های ورزشی و استعدادهای آنان به عنوان قدرت ملی حائز اهمیت اساسی است که می تواند در پیشبرد سیاست های بین المللی و شناخت جوامع گوناگون از کشور مهم باشد.

این در حالی است که دیگر کشورهای پیرامون از جمله جمهوری آذربایجان در تلاش هستند تا با بهره گیری از استعدادهای ایرانی جایگاهی برای خود در مجامع جهانی، فرهنگی و ورزشی پیدا کنند.

 رویکردی که بارها در خصوص شاخص های فرهنگی ایران و ورزشکاران آن تکرار شده است. لذا، توجه به سرمایه های اجتماعی ایران یکی از مهمترین موضوعاتی هست که بایستی مسئولان جمهوری اسلامی ایران آن را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد و با رفتارهای غیر مسئولانه باعث خروج سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این کشور نگردند. 

موضوعی که بیش از هر چیز دیگر نیاز به برنامه ریزی داشته و بایستی به عنوان یکی از موضوعات مهم امنیت ملی نیز به آن توجه داشته باشند. لذا، سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در خصوص جلوگیری از خروج سرمایه های اجتماعی می بایستی ناظر بر چندین موضوع باشند. ابتدا اینکه، تامین معیشت و حفظ دستاوردهای ورزشکاران ملی ایران یکی از مهمترین این رویکردها است. 

چرا که نوعی بی عدالتی در بین ورزشکاران و رشته های ورزشی در ایران وجود دارد که این خود می تواند باعث تشدید خروج ورزشکاران حرفه ای دیگر رشته ها از کشور گردد. 

دوم اینکه، توسعه ورزش قهرمانی و افزایش ظرفیت های قهرمانی در کشور که این قهرمانان بتوانند جایگزین و ادامه دهنده راه قهرمانان در کشور شوند. 

در نهایت می توان بیان داشت که حوزه ورزش قهرمانی اکنون یکی از بسترهای جدی دیپلماسی عمومی بوده که می تواند در جایگاه کشورها در نظام بین الملل بسیار موثر باشد. در نتیجه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در این خصوص از جمله رویکردهای مهم توسعه در هر کشوری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.