ثبت امتیاز

انتشار فایل ویدویی از سوی ترکیه در شبکه TGRT  با موضوع فساد مقامات ایرانی فصل جدیدی در راستایی عملیات روانی ترکیه علیه ایران است.

عملیات روانی ترکیه علیه ایران

انتشار تصاویر مربوط به خانواده رئیس مجلس ایران در فرودگاه استانبول برای خرید سیسمونی نوزاد، آغازگر مجموعه ای از سناریوها برای تحت فشار قراردادن مقامات جمهوری اسلامی ایران با هدف ترغیب و اخذ امتیاز یکی از ترفند های تکرار شده دستگاه امنیتی ترکیه است که بیش از این نیز در خصوص قتل جمال خاشقچی با عربستان به اجرا گذاشته شد.

روند این سناریو به گونه ای است  که فرماندهی عملیات روانی ابتدا به آغاز یک جریان تنش برانگیز بدون هیچگونه آثار از خود با بهره گیری از عوامل خود در داخل ایران می تواند یک موضوع را بسیار حساس و به صورت تصادفی ارائه نماید. 

با پیشرفت هیجانات اجتماعی و روانی و در صورتی که آثار آن با مرور زمان کاهش پیدا کند، اطلاعات دیگری با گستره وسیع تر در فضای روانی جامعه هدف دوباره انتشار پیدا می کند، تا نه تنها موضوع پیشین را پوشش دهد بلکه وسعت بیشتری نیز به خود بگیرد. 

این اقدام با رصد دقیق اثرات روانی و هیجانی تا جایی پیش می رود که حاکمیت مورد هدف اقدام به اعطای امتیازهای اساسی به طرف مقابل بکند که در غیر این صورت این عملیات روانی می تواند مجموعه نخبگان سیاسی را مجبور به همراهی با اهداف خود کرده و یا نهایتا در ساختار سیاسی کشور هدف با توجه به تنش های داخلی حذف نخبگان سیاسی یا  شکل گیری بحران جدید سیاسی و اجتماعی را باعث گردد.

انتشار اطلاعات دقیق از محل های  مجتمع مسکونی که توسط خانواده قالیباف خریداری شده، حتی میزان پرداخت های انجام شده برای هر واحد نشان دهنده دقت در طراحی این سناریو و غفلت عوامل ایرانی از دست های پشت پرده سازماندهی عملیات در این قضیه است که پیش از این احساس می شد این رخداد به صورت تصادفی اتفاق افتاده و با روبرو شدن مسافران ایرانی با خانواده قالیباف صورت پذیرفته است.  

این سناریوی عملیات روانی با هدف تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی ایران برای برخی از تسویه حساب ها در خصوص عراق، سوریه و حمایت های مخالفان سیاسی دولت مستقر ترکیه می تواند قابل ارزیابی باشد. با این حال، روند به چالش کشیدن مقامات جمهوری اسلامی ایران در ترکیه به مانند به چالش کشیدن مقامات عربستان در خصوص قتل خاشقچی ابعادی پنهان و دستورالعمل های از پیش تعیین شده دارد. 

اگرچه هر دو این موارد با اشتباه غیر قابل جبران طرفین صورت پذیرفته است اما هدایت آن دارای اهداف دیگری از جمله موضوعات سیاسی و منطقه ای را در بر می گیرد؛ ابعادی که به معنای لزوم تبادل امتیاز و کنترل ایران در برخی مناسبات منطقه ای با هدف تهدید مقامات رسمی ناشی از برخی اشتباهات استراتژیک در خصوص سرمایه گذاری یا حضور در ترکیه است که بدون تردید این موضوع یک پیشینه حداقل 10 ساله دارد.

با تمام این وجود، این رخداد اکنون قابل بهر ه برداری بوده و قابلیت به چالش کشیدن نظم روانی جامعه را دارد تا امکان کنترل رفتار سیاستمداران و سیاستگذاری کشور را در منطقه تحت تاثیر قرار دهد. 

گسترش این موضوع، یعنی سرمایه گذاری و خرید املاک توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با بحث فساد در ایران همان بحث جدید در فضای اجتماعی و روانی جامعه است که می تواند تکانه های امنیتی و سیاسی قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

 

اینکه چرا یک شبکه خصوصی ترکیه این مطالب و گزارش را انتشار می دهد به مانند این است که یک شرکت خصوصی پهپادهای تهاجمی TB2 را در اختیار ارتش اوکراین قرار می دهد تا در صورت اعتراض روسیه با بیان اینکه شرکت خصوصی بوده و ربطی به دولت ندارد، قائله پایان یابد.

 این درحالی است که تمامی کارشناسان به این اذعان دارند که رسانه های ترکیه زیر کنترل شدید و نظارت دولتی قرار دارند.

این سناریو بدون تردید ابعاد بیشتری را در پیش خواهد داشت و به احتمال قوی طی هفته های آتی شاهد ارائه قطره چکانی اطلاعات جدیدی در این خصوص خواهیم بود. با تکذیب موارد بیشتر از سوی مقامات ایران، اطلاعات دقیق تری که بدون شک تنها از طریق سیستم های امنیتی ترکیه قابل احصاء است، را انتظار خواهیم داشت و به احتمال قوی دیپلماسی پنهانی در این راستا برای چگونگی پایان دادن آن شکل خواهد گرفت.

لذا، لازم است تا دستگاه دیپلماسی ایران و سیستم های اطلاعاتی به ابعاد این موضوع دقت کافی داشته باشند  و با اعلام هشدارهای لازم به مقامات جمهوری اسلامی ایران مانع از تهدید امنیت ملی و آسیب پذیری کشور شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.