ثبت امتیاز

سفر رجب طیب اردوغان به امارات متحده عربی برای شرکت در مراسم ختم رئیس دولت این کشور توام با گفت و گوهای توسعه روابط راهبردی بود.

ترکیه در مسیر جدید

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سفر برای شرکت در مراسم سوگواری رئیس دولت امارات متحده عربی مذاکراتی نیز با مقامات این کشور داشت. ترکیه و امارات متحده عربی درحال افزایش سطح روابط و مناسبات دوجانبه با اهداف استراتژیک هستند. ترکیه در تلاش است تا از ظرفیت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به منظور توسعه روابط خاورمیانه ای بهره برداری کند.

ترکیه در مسیر جدید

ترکیه طی یکسال اخیر رویکرد تنش زدایی فزاینده ای را به منظور شکل دادن به سطح توسعه راهبردی در منطقه پیگیری می کند. یکی از اهداف اصلی ترکیه در این خصوص شکل دادن به اتحاد اسلامی نوین برای توسعه مدرن است. رویکرد توسعه ای که بیشتر ناظر بر رشد اقتصادی و ایجاد بستر رفاه اجتماعی است.

 بدون تردید، آینده جهان توام با بحران های شدید اقتصادی و قحطی خواهد بود و کشورهای که بتوانند بستر ارتباطی و تعاملاتی قابل قبول جهانی داشته باشند می توانند در خلال این بحران ها با کمترین آسیب پذیری عبور کنند. ترکیه و امارات متحده عربی دارای ظرفیت های قابل توجه و مزیت های نسبی برای تعاملات استراتژیک هستند.

 با این حال، روند سیاسی منطقه به گونه ای است که باعث شده تا شکاف های منطقه افزایش یافته و در نهایت تعاملات منطقه ای به رقابت ها تبدیل شده است. 

به همین ترتیب است که منطقه مهم خاورمیانه دچار تنش ها و آسیب های زیادی شده است و غالب دشمنان خونی کشورهای منطقه توانسته اند نفوذ قابل توجهی را داشته باشند. یکی از اصلی ترین بسترهای این رخداد ناتوانی های اقتصادی و روند توسعه در خاورمیانه است.

 بر این اساس، توجه به توسعه و زیرساخت های آن اصلی موضوعی است که اکنون بایستی کشورهای منطقه به آن توجه داشته باشند. قدرتمند شدن کشورهای منطقه بدون شک مانع از حضور هرگونه دشمن شده و نظم منطقه ای مطلوب و توام با پیشرفت را رقم خواهد زد. 

لذا، تقویت روابط راهبردی میان کشورهای منطقه یکی از شاخص های مهمی است می تواند همگونی در نهایت توسعه را به ارمغان آورد.

 عبور از نگاه ایدئولوژیک در رفتار سیاست خارجی اصلی مهم برای همگرایی و کارکرد گرایی بشمار می رود که به طور جدی در دستور کار سیاستگذاری خارجی ترکیه قرار دارد. این روند سیاست گذاری گی تواند به عنوان یک الگوی قابل بررسی مورد توجه و ارزیابی دیگر کشورها نیز قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.