ثبت امتیاز

طی چند روز گذشته جو سازی دستگاه انتشار شایعه رژیم صهیونیستی به طور کامل متوجه ایران شده و در این میان مهمترین هدف آن ایجاد فضای بی اعتمادی میان ایران و ترکیه بود.

مناسبات ایران و ترکیه

با سفر وزیر امور خارجه اسرائیل به ترکیه که توام با فضای روانی جدید با هدف تهدیدزایی ایران و ایران هراسی کشورهای منطقه شکل گرفت. پیش از این، رژیم صهیونیستی با ایجاد اخبار کاذب در خصوص اقدامات ایران در ترکیه، وارد فاز جدیدی از اقدامات علیه جمهوری اسلامی ایران شد.

مناسبات ایران و ترکیه

به تعبیر کارشناسان، اسرائیل یک رویکرد چند بعدی در مقابله با ایران در پیش گرفته است. این رویکرد از چند محور اصلی شامل؛ ترور افراد اثر گذار، ترور با هدف ایجاد وحشت در دستگاه های تخصصی ایران، خرابکاری به منظور ایجاد نارضایتی، عملیات روانی و رسانه ای برای بزرگنمایی اقدامات و در نهایت بهم ریختن روابط حسنه ایران با کشورهای همسایه است.

به گونه ای که این رژیم حتی در برخی از موارد با توجه به ابعاد گسترده و پیچیده خود موفقیت های مقطعی نیز کسب کرده است. با این حال، بررسی دقیق این رویکرد چند بعدی که به صورت متمرکز و توسط یک اتاق جنگ فرماندهی می شود، حائز اهمیت بسزایی است. 

به نظر می رسد که این اقدامات رژیم صهیونیستی به صورت فازهای مشخص به اجرا درآمده و هر کدام از این محورها پوشش های لازم را برای اقدام موثر ایجاد می کنند. در حالت کلی سه شاخص اصلی این رویکرد، ایجاد نارضایتی فزاینده در داخل، اخلال در روند توسعه علمی و بهم زدن روابط حسنه و راهبردی ایران با همسایگان است.

در همین راستا، اسرائیل در تلاش است تا بر اساس سناریوسازی های جدید روند توسعه روابط بین ایران و ترکیه را مختل کند. برای این منظور، این رژیم علیرغم تولید اخبار جعلی حتی ممکن است عملیات های را با فرماندهی خود اما با نام ایران برای شکل دادن به فضای منفی علیه ایران در ترکیه انجام دهد. اقداماتی که پیش از این، رژیم اسرائیل بارها در طول تاریخ برای رسیدن به اهداف خود از آنان بهره برده است.

با تمام این وجود، روابط بین ایران و ترکیه به دلیل ساختاربندی تاریخی و مبتنی بر دیپلماسی فرهنگی بسیار مستحکم است. از طرفی دیگر، افزایش وابستگی متقابل بین ایران و ترکیه نشان دهنده عمق این روابط بوده و به نظر می رسد که با فعال شدن دیپلماسی میان ایران و ترکیه این برنامه ریزی ها و نقشه ها، نقش بر آب شوند. با این حال، اسرائیل در حال ایجاد یک ایران هراسی و تهدیدزایی فزاینده از ایران در منطقه است. 

به طوریکه زمزمه شکل گیری ناتو عربی با همین هدف و تبلیغات گسترده اسرائیل در حال مطرح شدن است. به عبارت بهتر، اسرائیل در تلاش است تا هراس منطقه ای را از خود دور ساخته و ناظر بر ایران کند.

مناسبات ایران و ترکیه

بر این اساس، بایستی جمهوری اسلامی ایران دقت کافی را در خصوص روندهای منطقه ای در نظر گرفته و ضمن مقابله صحیح با رویکرد چند بعدی، زمینه های نفوذ منطقه ای اسرائیل را به شدت کاهش دهد.

مناسبات ایران و ترکیه

برای این هدف، تنش زدایی منطقه ای و توسعه همه جانبه روابط به خصوص کشورهای اثر گذار مانند عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان از اولویت های مهم برای افزایش اثرگذاری منطقه ای و جلوگیری از اقدامات مخرب دشمن بشمار می رود.

One thought on “تلاش اسرائیل برای شکر آب کردن مناسبات ایران و ترکیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.