ثبت امتیاز

با توجه به افزایش تورم در ترکیه همچنان رویکرد اقتصادی دولت بر افزایش سطح تولیدات و صادرات است.

روند اقتصادی ترکیه

بر اساس اطلاعات انتشار یافته در مرکز آمار ترکیه بخش اقتصادی، روند اقتصادی ترکیه با شیب بسیار کمی در حال وخیم شدن است. به گونه ای که میزان تورم در ماه قبل یعنی آگست بالغ بر 80.21 درصد است. این در حالی است که میزان بیکاری طی ماه گذشته کاهش 1 درصدی را نشان می دهد و بر روی میزان 10.30 درصد متوقف شده است.

روند اقتصادی ترکیه

کاهش جی دی پی و درآمد سرانه به میزان 7.6 نشان دهنده ضعف در تولیدات صنعتی است. به همین ترتیب ما شاهد کاهش تولیدات صنعتی به 8.5 درصد هستیم. این بدین معنی است که روند توسعه صنعتی و تولیدات آن در ترکیه با مشکلاتی روبرو شده است که بر اساس تحلیل ها مهمترین دلیل آن کمبود گاز و انرژی و افزایش بهای جهانی آن هست.

به همین ترتیب نیز میزان صادرات ترکیه با روندی کاهشی روبرو شده است و بدون شک یکی از دلایل اصلی کاهش درآمد سرانه به این مفهوم می باشد.

این در حالی است که سهم صادرات محصولات صنعتی در ترکیه 80 درصد را بالغ می گردد. از این رو، به نظر می رسد که در روند  اقتصادی ترکیه اختلالاتی درحال وقوع هست. با این وجود، دولت ترکیه ادعا دارد که توسعه اقتصادی با سرعت در حال رشد بوده و ثبات در بازار نیز شکل گرفته است.

بر مبنای داده های موجود، به نظر می رسد که ترکیه طی ماه گذشته تکانه های اقتصادی قابل توجهی را متحمل خواهد شد. به گونه ای که افزایش قیمت ها یکی از این رخدادها خواهد بود و با آغاز فصل زمستان، بدون تردید قیمت حامل های انرژی نیز افزایش یافته و در نهایت می تواند فشار مضاعفی را بر بدنه اجتماعی تحمیل کند.

در نهایت اینکه، حزب حاکم با توجه به نزدیک شدن فصل انتخابات با مشکلات اقتصادی بسیار قابل توجهی روبرو است و این رویارویی می تواند به عنوان یک پاشنه آشیل مورد هدف مخالفان وی برای تغییر سیستم در ترکیه قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.