ثبت امتیاز

چاووش اوغلی وزیر أمور خارجه ترکیه در سفری امروز 4 اکتبر 2022 به لیبی تفاهم نامه جدید گازی برای انتقال انرژی به ترکیه را امضا کرد و قرارداد گازی ترکیه و لیبی شکل گرفت.

قرارداد گازی ترکیه و لیبی

بحران انرژی یکی از دردسرهای بسیار مهم ترکیه است. به گونه ای که افزایش بهای انرژی تورم بی سابقه ای را بر این کشور تحمیل کرده است. افزایش تورم به مرز 84 درصد نشان دهنده أوضاع نابسامان ترکیه در کانون جنگ اوکراین و از طرفی دیگر بحران انرژی در شرق اروپا است.

قرارداد گازی ترکیه و لیبی

ترکیه به عنوان یکی از کشورهای وارد کننده و مصرف کننده انرژی همواره از تغییرات صورت گرفته در حوزه انرژی متاثر می شود. این تاثیرات بر روند توسعه ترکیه تاثیرات سو دارد و این کشور همواره تلاش کرده است تا بتواند میزان آسیب پذیری خود را از افزایش قیمت انرژِی کاهش دهد.

یکی از مهمترین رویکردها در این خصوص افزایش تنوع منابع انرژی و مسیرهای مختلف خرید انرژی است. بر این أساس، ترکیه در تلاش است تا از طیف مختلفی از فروشندگان گاز از روسیه گرفته تا لیبی بهره ببرد. لذا، تفاهم امروز چاووش اوغلی با لیبی و شکل گیری قرارداد گازی ترکیه و لیبی ،بیانگر این راهبرد است.

از طرفی دیگر، ترکیه در تلاش است تا میزان وابستگی خود را  در حوزه انرژِی به ایران کاهش دهد. به همین ترتیب براساس افزایش تحریم های غرب علیه روسیه باعث شده تا ترکیه سعی کند از میزان وابستگی انرژی خود به روسیه کاسته تا در صورت افزایش تنش یا گسترش دامنه تحریم ها بتواند از آسیب پذیری خود جلوگیری کند و نقش راهبردی خود را با هدف توسعه منافع در دریای سیاه حفظ نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.