ثبت امتیاز

اعتراض برخی از گروه های اجتماعی امروز 9 اکتبر 2023 نسبت به بسته اقتصادی دولت در پایتخت این کشور صورت گرفت.

شکاف طبقاتی در ترکیه

بر اساس دیدگاه غالب مردم ترکیه روند سیاستگذاری اقتصادی در ترکیه برخلاف شعارهای دولت رجب طیب اردوغان که هدف دولت حمایت از گروه های آسیب پذیر و فقیر در این کشور است اکنون به شدت زیر سوال رفته است. به گونه ای که مالیات های نصب شده بر شهروندان به حدی رسیده است که منجر به کاهش قدرت خرید و کیفیت زندگی آنان و افزایش شکاف طبقاتی در ترکیه شده است.

شکاف طبقاتی در ترکیه

با این حال معافیت های مالیاتی که بر مسئولین اختصاص داده شده زمینه شکل گیری مافیایی قدرت و ثروت بسیار پیچیده ای در کشور ترکیه است. به نظر غالب ناظران مسائل ترکیه این سیستم باعث شده که میلیاردها لیر پول ثروتمندان افزایش یابد.

این در حالی است که معافیت های مالیاتی مسئولین ترکیه تا پایان انتخابات پابرجا خواهد بود. حزب عدالت و توسعه که در حال آماده شدن برای پاک کردن میلیاردها لیره بدهی ثروتمندان است و بر این اساس بدهی های کمتر از 2 هزار لیر از سوی دولت بخشوده خواهد شد.

به نظر می رسد که سیاست های حمایتی دولت عدالت و توسعه از ثروتمندان ناظر بر برخی از رویکردها برای جلب نظر آنان به خصوص نگاه به رقابت های انتخاباتی و تامین هزینه های آن باشد. دولت در تلاش است تا با بهره گیری از این ظرفیت تامین مالی برای رقابت انتخاباتی حزب در ژوئن 2023 داشته باشد. این در حالی است که قشر فقیر و آسیب پذیر ترکیه در حال خرد شدن زیر تورم بسیار سنگین و نزدیک به 85 درصدی است.

حمایت از گروه های ثروتمند در سیاست های دولتی به نوعی خشم مردم ترکیه را برانگیخته است و اقشار آسیب پذیر نسبت به کاهش قدرت خرید و از طرفی ایجاد شکاف طبقاتی در ترکیه که ناشی از سیاست های مالی است ، به خشم آمده اند. 

به نظر می رسد که علیرغم اهداف کوتاه مدت این رویکرد بایستی زمینه های شکاف ساختاری را در آینده ترکیه انتظار کشید. بدون تردید افزایش شکاف طبقاتی در ترکیه زمینه ساز شکل گیری جنبش های گوناگون به خصوص گروه های سوسیالیستی خواهد شد.

مهمترین این زمینه های اعتراضی به وجود مافیایی سازماندهی شده در ترکیه است که بارها باعث ایجاد اعتراض های گسترده حتی در سطح ساخت دولت و پارلمان یا مجلس بزرگ ترکیه شده است. ادامه این روند، اصلی ترین تهدید اجتماعی ترکیه در آینده این کشور به خصوص میان مدت خواهد بود. شکاف شکل گرفته می تواند جنبش انقلابی و اعتراضی گسترده و توام با خشونت را در ترکیه مفصل بندی نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.