ثبت امتیاز

در حالی وزیر امور خارجه ایران به ایروان سفر کرده است که رجب طیب اردوغان به منظور افتتاح فرودگاه بین المللی زنگلان در باکو به سر می برد.

اشغال دالان زنگه زور

با حساس شدن موضوع دالان زنگه زور و آغاز رزمایش اقتدار توسط سپاه پاسداران در منطقه ارس، مذاکرات منطقه ای و تحلیل های راهبردی در حال شدت گرفتن هستند. به نظر می رسد که موضوع زنگه زور به عنوان یک محور راهبردی و تقابل منطقه ای در حال مطرح شدن بوده و سفر رئیس جمهور ترکیه به باکو از طرفی دیگر سفر متقابل وزیر امور خارجه ایران به ایروان نشان از یک صف آرایی جدیدی در خصوص نظم منطقه ای در قفقاز جنوبی است.

اشغال دالان زنگه زور

به نظر می رسد که برنامه ریزی جمهوری آذربایجان برای اشغال دالان زنگه زور بسیار جدی بوده و در این راستا ترکیه حمایت و پشتیبانی کاملی از باکو دارد.

این در حالی است که اشغال دالان زنگه زور توسط باکو و تغییر ژئوپلیتیکی منطقه به عنوان خط قرمز برای ایران مطرح شده و جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی حتی در صورت اقدام نظامی حاضر به قبول این رخداد نمی باشد. بر این اساس، نوعی تقابل دیپلماتیک بین کشورهای منطقه در حال صورتبندی شدن است.

از طرفی اتحاد راهبردی بین جمهوری آذربایجان و ترکیه در قالب دالان زنگه زور و کریدور جدید قفقاز جنوبی مطرح است که در دل شورای همکاری کشورهای ترک زبان ساخته و پرداخته شده است و از جانبی دیگر اتحاد استراتژیک بین ایران و ایروان که در قالب نظم ژئوپلیتیکی  ایران در قفقاز جنوبی نضج پیدا می کند.

هر دو این ساخت جدید به عنوان یک رویارویی در سطح دیپلماتیک قابل ارزیابی است و بدون تردید دارای پیام دو جانبه برای ارزیابی های عمیق تر پیش از هرگونه اقدام جدی می باشد.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.