ثبت امتیاز

 منعقد شدن توافق جدید، میان لبنان و اسرائیل در خصوص منابع انرژی، واقع در شرق مدیترانه فصل جدیدی از مناسبات منطقه آغاز، که نقش ترکیه برای انتقال انرژی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دریای مدیرانه و رویکرد ترکیه

بحران انرژی، از مسائل بسیار مهم که لبنان با آن درگیر است؛

 این موضوع باعث شده اقتصاد کشور لبنان به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد و افزایش افسار گسیخته ای از تورم و نگرانی های اجتماعی بر عروس خاورمیانه تحمیل کند.

این در حالی است که، برخی از منابع انرژی: به خصوص نفت و گاز، همچنان در قالب ذخایر زیر دریا در شرق مدیترانه واقع است؛ این منبع علاوه بر اینکه می تواند مشکلات لبنان را بعد از انرژی مرتفع نماید، زمینه خوبی برای صادرات انرژی به غرب و قاره آفریقا محسوب گردد؛

دریای مدیرانه و رویکرد ترکیه

 بدون تردید حاصل درآمدهای نفتی قابل توجه خواهد بود. با این حال چالش و تنش مرزی بین بیروت و اسرائیل مانع از هرگونه بهره برداری  شده است ، که زمینه ساز تنش های منطقه ای و افزایش فشار اقتصادی به لبنان و مردم آن تلقی می گردید.

 از این رو، توافق جدید بین اسرائیل و لبنان در خصوص این مناطق، باعث شد تا به گونه ای تقسیم منابع میان آنان صورت پذیرد که، این تقسیم نشان از حق برداشت و اقدامات عملیاتی برای برداشت و بهره برداری از آن ذخایر باشد.

بر این اساس، روند نظم منطقه ای و انتقال انرژی می تواند بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.

 توافق جدید که بر اساس گزارش های صورت گرفته، بین دولت لبنان و اسرائیل مورد تایید حزب الله به عنوان یکی از بازیگران مهم بوده می باشد.

بدون تردید این روند می تواند بر توسعه و عبور لبنان از مشکلات موثر باشد. این در حالی است که نقش ترکیه به عنوان یکی از کشورهای دارای اشراف به شرق مدیترانه بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

دریای مدیرانه و رویکرد ترکیه

 به گونه ای که در صورت، آغاز کریدور جدید، انتقال انرژی هم از تنگه های ترکیه و هم به صورت خطوط  ترک استریم که علاوه بر رفع نیازمندی های ترکیه بعد از انرژِی باشد، این کشور از لحاظ ژئواستراتژیکی بسیار مهم بوده و تبدیل به (هاب) انتقال انرژی به غرب خواهد شد.

 در این روند بدون تردید غرب به منابع جدید انرژی دست یافته و این سلاح مهم از دستان روسیه و ایران کوتاه خواهد شد.

از این جهت، موضوع توافق لبنان و اسرائیل در سطح راهبردی ارزیابی شده و فرصت بسیار مهم برای غرب و ترکیه محسوب می گردد؛

 بی شک یک نظم جدید از ساختار اقتصادی و امنیتی در پس این توافق با محوریت ترکیه می تواند شکل بگیرد،  در این میان راهبرد ترکیه به عنوان چهارراه جهان از اهمیت بسیار بالای برخوردار خواهد شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.