5/5 - (1 امتیاز)

آخرین نظرسنجی سال ۲۰۲۲ در ترکیه، که توسط موسسه متروپل انجام شد، حاکی از کاهش محبوبیت حزب حاکم است.

نتایج نظرسنجی متروپل

طبق اطلاعات ارائه شده توسط موسسه متروپل، این نظرسنجی از ۱۵ الی ۲۰ نوامبر امسال در سطح ۲۸ استان ترکیه اجرا شد و ۲۱۲۲ نفر در آن مورد پرسش قرار گرفتند. مهم ترین نکته نتایج نظرسنجی متروپل ، این است که حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه به کمتر از ۳۰ درصد است.

نتایج نظرسنجی متروپل

طبق نتایج نظرسنجی متروپل فقط ۲۹.۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که اگر همین هفته انتخابات سراسری برگزار شود، به حزب حاکم رای خواهند داد.

این خبر برای حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان شاید چندان هم دور از ذهن نبود. علی رغم دستاوردها و نمره قابل قبول در سیاست خارجی، دولت اردوغان در داخل و به خصوص عرصه اقتصاد و معیشت و مهار تورم ناموفق بوده است.

طبق نظرسنجی مذکور، ۲۰ درصد از پرسش شوندگان گفتند از حزب جمهوریت خلق (حزب اصلی مخالف دولت اردوغان) حمایت می‌کنند. این امر به معنای تمایل ترک ها برای همگرائی با آمریکای بایدن و عبور از اسلام گرایی اردوغان و ملی گرایی هم پیمانان او است.

همچنین ۱۰.۳ درصد از حزب (کردی) دموکراتیک خلق ها حمایت کردند که به لحاظ پوشش جغرافیائی با مناطق عمدتا کردتبار همخوانی قابل توجهی دارد. و ۹.۱ درصد از «حزب خوب» (متحد حزب جمهوریت خلق) و ۶.۷ درصد از حزب حرکت ملی (متحد حزب عدالت و توسعه) حمایت کردند.

حزب خوب و حرکت ملی به نوعی رقیب هم هستند، هر دو تلاش دارند با نگاهی حداکثری به مسائل ترکیه بنگرند و هر دو متحد دو حزب اصلی ترکیه در انتخابات سال ۲۰۲۳ یعنی حزب جمهوریت خلق و عدالت و توسعه هستند. و بر همین اساس در عمل آرای آنها به سبد متحد بزرگ شان ریخته می شود.

همچنین در نتایج نظرسنجی متروپل میبینیم که یک درصد از پرسش شوندگان گفتند در انتخابات سراسری به حزب سعادت رای خواهند داد و یک درصد نیز از «حزب بار دیگر رفاه» حمایت کردند. این امر حاکی از آن است که رهبران دو حزب سعادت و رفاه توان کافی برای چانه زنی و ائتلاف با احزاب بزرگ را ندارند.

اما باید نگاهی هم به طیف خاکستری و آرای مردد داشته باشیم، ۹.۲ درصد از پرسش شوندگان اعلام کردند هنوز تصمیمی برای حمایت از هیچ حزبی نگرفته اند و ۶ درصد نیز از پاسخدهی اجتناب نمودند. این رقم (کمتر از ده درصد) حاکی از جامعه قطبی شده و البته توجه به اهمیت امر سیاسی در میان شهروندان این کشور است.

همچنین طیف خاکستری کمتر از هشت میلیونی، نشان می دهد احزاب باید به جای سرمایه گداری تبلیغاتی به ارائه عملکرد قابل قبول و برنامه مدون اهتمام داشته باشند. همچنین این امر حاکی از توجه صرف رهبران حزب به اعضای خود و احتمالا نگاه بخشی به مسائل و غفلت از تمام نیازهای واقعی تلقی می شود و خطر خیزش نامزدهای تندرو در هر دوطرف رقابت را می دهد.

طبق اطلاعات ارائه شده در نتایج نظرسنجی متروپل ، ۳.۳ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از احزاب دیگر ترکیه حمایت کردند. و این امر حاکی از حرکت سپهر سیاسی ترکیه به دو حزبی شدن است، امری که با نظام ریاستی بیشتر تطابق دارد تا نظام پارلمانی.

به نظر می رسد انتخابات سرنوشت‌ساز پیش روی ترکیه، شاهد رقابت نفس‌گیر بین دو حزب حاکم و رقیب باشد. رقابتی دشوار برای حزب عدالت و توسعه…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.