5/5 - (4 امتیاز)

دکتر حامد روشن چشم در این تحلیل به بررسی ویژگی های رزمایش مشترک آذربایجان و ترکیه و سپس از طرح های که در آن عمدتا ناظر بر دالان زنگه زور بود را مورد تحلیل قرار داد.

وی در این گفت و گو مهمترین عامل این روند را پاسخ به رزمایش جمهوري اسلامي ايران در منطقه عمومی ارس و سپس طرح از پیش تعیین شده در قالب انزوای منطقه ای ایران با پشتیبانی اسرائیل به خصوص کمربند نعلی شکل و بهم پیوستگی شورای کشورهای ترک زبان با شورای همکاری خلیج فارس ارزیابی کرد.

این رزمایش مشترک آذربایجان و ترکیه یکی از محورهای توجه به این طرح بوده و در تلاش هستند تا ایران را از تحولات در حال رخ دادن نگران یا تهدید کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.