نگاهی به داده های سرشماری نفوس و مسکن ترکیه در سال ۲۰۲۱

4.7/5 - (4 امتیاز)

بر اساس داده‌های سازمان آمار ترکیه، جمعیت کشور در سال 2021 به 84 میلیون و 680 هزار و 273 نفر رسیده است.

داده های سرشماری نفوس و مسکن ترکیه

بر اساس داده‌های سازمان آمار ترکیه و طبق داده های سرشماری نفوس و مسکن ترکیه ،جمعیت ترکیه که در سرشماری سال ۱۹۲۷ (اولین سرشماری ملی ترکیه در عصر جمهوریت) ۱۳ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۲۷۰ نفر بود، طی سالیان متمادی افزایش مستمر داشته و در سال ۲۰۲۱ به ۸۴ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۲۷۳ نفر رسیده است.

سرشماری نفوس و مسکن ترکیه

اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم، می بینیم که در سال‌های اول جمهوی به دلیل تأثیرات دو جنگ جهانی و جنگ های ترکیه با کشورهای دیگر، جمعیت زنان بیشتر از مردان بود. این روند به مرور و با کمرنگ شدن آثار سو جنگ تعدیل شد و بر اساس داده های سرشماری سال ۲۰۲۱، پیش بینی می شود در سال‌های پیش رو جمعیت زنان و مردان در ترکیه تقریبا به یک اندازه خواهد رسید.

 در حالی که جمعیت مردان در سال ۱۹۲۷ میلادی ۶ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۸۷۹ نفر بود، در سال ۲۰۲۱ به ۴۲ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۱۰۱ نفر افزایش یافت. جمعیت زنان نیز در سال ۱۹۲۷ میلادی ۷ میلیون و ۸۴ هزار و ۳۹۱ نفر بود که در سال ۲۰۲۱ به ۴۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۱۷۲ نفر افزایش یافته است.

می دانیم که هرم جمعیت به عنوان نموداری تعریف می‌شود که تغییر در ساختار سنی و جنسیتی جمعیت را نشان می‌دهند.

 اگر نگاهی به هرم جمعیت ترکیه داشته باشیم، می بینیم که هرم جمعیتی ترکیه در سال‌های ۱۹۳۵، ۱۹۶۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۲۱ دچار روند تغییرات بنیادین شد و از شکل و شمایل هرمی با قاعده بزرگ و راسی کوچک، که حاکی از میزان موالید و فوت کودکان زیر یک سال زیاد و ناچیز بودن امید به زندگی و شمار سالمندان بود، مبدل به هرمی با قاعده و راس در حال تعدیل است.

 این امر به دلیل کاهش تعداد موالید و مرگ کودکان زیر یک سال و بهبود امید به زندگی و شمار سالمندان است. بر این اساس مشاهده می‌شود که ساختار سنی جمعیت با کاهش نرخ باروری و مرگ و میر و افزایش امید به زندگی و تحولات بهداشتی تغییر کرده و جمعیت سالمند ترکیه طی این سال‌ها افزایش یافته است.

این امر به معنای تغییر ساختار جمعیتی ترکیه از جامعه ای سنتی و در حال توسعه به جامعه ای در حال رشد فردیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

پیش بینی می شود روند تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، تغییر نسلی، رشد شبکه های اجتماعي و البته جنگ های احتمالی موجب تغییرات اساسی در مولفه های کمی و کیفی جمعیت کشورهای خاورمیانه خواهد شد و ترکیه نیز از این قاعده کلی مبرا نخواهد بود.

همچنین ببینید

جلسات رسمی در ترکیه

نگاهی به روایت مایک پامپئو از جلسات رسمی در ترکیه

اخیرا مایک پامپئو کتاب خاطرات خود تحت عنوان هرگز یک اینچ ندهید: مبارزه برای آمریکایی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.