5/5 - (1 امتیاز)
دکتر حامد روشن چشم تحلیل گر مسائل غرب آسیا، در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی جوانب عملکرد رژیم صهیونیستی طی سال های اخیر پرداخته و ضمن آسیب شناسی از روند اتحاد جهان اسلام مهمترین عامل گستت منطقه ای را در ضعف ساختاری حاکمیت های مسلمان و نفوذ سیستم های غربی مورد اشاره قرار داد.
وی در ادامه ضمن تحلیل الگوهای رفتاری غرب با گره سازی منطقه ای به عاملیت اسرائیل، مهمترین نقطه ضعف این رژیم را در عدم وجود امینت هستی شناختی و تولید مشروعیت در سرزمین های سلامی ارزیابی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.