ثبت امتیاز

در اثر زمین‌لرزه مهیب قهرمان ماراش ترکیه، یک درخت در اثر قرارگیری در خط حرکت گسل و لغزش زمین ناشی از آن به دو قسمت تقسیم شده و دو قسمت منفک آن حدود ده متر از هم فاصله گرفته‌اند.
این اتفاق نادر در حالی رخ داده که درخت مزبور همچنان زنده و سبز است، و در کنار وحشت و خسارات بسیار ناشی از زلزله، بذر امیدی در دل اهالی کاشته و به سان ادامه زندگی پس از هر مصیبت غم‌بار تلقی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.