ثبت امتیاز

عدم تمدید صادرات غله توسط روسیه ، آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین ابعاد بسیار گوناگونی داشت که یکی از آنان به خطر افتادن امنیت غذایی ناشی از کاهش شدید تولید غلات و موانع صادراتی آن بود. همین امر باعث شده بود تا در یک نشست و توافق سه جانبه میان روسیه، اوکراین و ترکیه در استانبول، غلات اوکراین از دریایی سیاه بواسطه ترکیه به جهان صادر گردد.

عدم تمدید صادرات غله توسط روسیه

عدم تمدید صادرات غله توسط روسیه

پس از گذشت یکسال از این موضوع اکنون روسیه با توجه به شرایط محیطی و نظامی دیگر صادرات غله را امری قابل قبول ارزیابی نمی­کند. به گونه ای که وزیر امور خارجه روسیه بیان کرده است صادرات غلات از دریای سیاه متوقف شده و در صورت نیازمندی کشورها به طور مستقیم توسط خود روسیه و با هزینه این کشور ارسال خواهد شد. به نظر می رسد که روسیه در تلاش است تا با استفاده از این امکان فشار خود را به کشورهای غربی و حامیان نظامی کی یف افزایش دهد. از طرفی نیز، ترکیه به عنوان میانجی گر نقش خود را تا حدودی در معادله نظامی و بحران دریایی سیاه از دست خواهد داد. این اقدام می تواند وضعیت جدیدی به بحران اوکراین بخشیده و حتی تهدیدی علیه کشورهای اروپایی نیز محسوب گردد. بی تردید کنترل جریان صادرات غلات توسط روسیه برگ برنده مهمی در کنار کنترل انرژی خواهد بود و در این میان ترکیه نیز می تواند آسیب های جدی ناشی از قرار گرفتن در بلوک غرب به خصوص ناتو متحمل گردد.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.