5/5 - (1 امتیاز)

بحران قره باغ ، در اثر تغییرات ژیوپلیتیکی جدید باعث بازتولید روند جدیدی از تنش ها در منطقه شده است. به گونه ای که جمهوری آذربایجان در قالب یک سناریو جدید در تلاش است تا با تصرف کوهستان زنگه زور ارتباط مستقیم با نخجوان برقرار کرده و از این طریق دسترسی ترکیه به آب های دریایی خزر در نهایت حضور ناتو در منطقه قفقاز را تقویت کند. در این میان، ایران با هرگونه تغییرات ساختار مرزها مخالف بوده و برای این منظور از دیپلماسی استفاده خواهد کرد، اما در انتها اگر همچنان سناریوی غربی برای نفوذ و تصرف این منطقه بواسطه شکل دادن به جنگ جدید پیگیری گردد، بدون تردید ایران نیز جهت ممانعت از آن از قدرت سخت خود استفاده می کند.

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.