5/5 - (2 votes)

Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Önündeki Engellere Bir Bakış

Dr. Seyyed Mohammad Isanajad

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO zirvesine gitmeden önce İsveç’in bu savunma paktına üyeliğini kabul etmenin koşullarından birinin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne kabulü olduğunu söylemişti. Herkes bu söze şaşırd, çünkü Türklerin hüsrana uğraması ve tarafların vazgeçmesinin üzerinden on yılı aşkın bir süre geçmişti. Şimdi ise ister Ankara’da, ister Brüksel’de ve diğer Avrupa başkentlerinde olsun, Türkiye’nin üyelik davasıyla ilgili son müzakerelerin ne hakkında olduğunu çok az kişi hatırlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu 1923 yılından itibaren doğu (komünist anlamda değil) ve batı paradigmalarının yanında yer almaya çalışmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşananlar, reformlardan ve modernleşme sürecinden beklenen sonuçların alınamaması ve ardı ardına gelen başarısızlıklar, aydınlar ve hatta genç subaylar arasında bu insanların geleceğinin batılılaşma ve milliyetçilik, laiklik ve cumhuriyete doğru gitme düşüncesini yarattı. Bu zihniyetin devamında Atatürk döneminde Türkiye mümkün olduğu kadar Ortadoğu’dan uzaklaşmaya ve Avrupa’ya yakınlaşmaya çalışmıştır.

Türkiye’nin Avrupa kurumlarına girme girişiminin başlamasından bu yana 50 yılı aşkın bir süre geçti. Bu arada, Avrupa’nın ve hatta dünyanın en önde gelen bölgesel örgütü ve bölgecilik için en olgun ve gelişmiş insan kolektif çabası olarak Avrupa Birliği, Ankara için özel bir ilgiyi hak ediyor. Ama asıl soru şudur: Türkiye’nin bu birliğe kabulünün önündeki engeller nelerdir?

Türkiye’nin AB üyelik süreci siyasi, ekonomik ve coğrafi sorunlar nedeniyle karmaşık bir hal almıştır. Yıllar boyunca Türkiye, Avrupa Birliği’ne üye olmak için birçok girişimde bulundu. Ancak şu ana kadar üyelik şartlarını yerine getirememiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin önündeki engeller siyasi, ekonomik ve kültürel faktörler olabilir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin önündeki en önemli engellerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Orta Çağ’da tarihi binalar ve ortak tarih: Selçuklu Türkleri ve Osmanlı İmparatorluğu, Orta Çağ boyunca Hıristiyan imparatorluk ve devletlerle sürekli çatışma halindeydi. 1453’te Sultan Muhammed Fatih nihayet Konstantinopolis’i fethetmeyi ve Bizans hükümetini yıkmayı ve aynı zamanda Avrupalıların doğuya giden kara yolunu ele geçirmeyi başardı. Ayrıca Avusturyalılar, Fransızlar, İtalyanlar ve diğer Avrupa milletlerinin savaşları ve yenilgileri Anadolu Türklerinden acı hatıralara sahiptir. Bu özellikle Avrupa Birliği’nin en önemli üyelerinden biri Fransızlar için çok önemlidir.

Kültürel ve dini farklılıklar: Türkiye’deki resmi laiklik ve laik hükümet politikasına ve Türk milliyetçiliğine yapılan vurguya ve çok zengin bir tarih ve kültüre sahip olmasına rağmen, İslam ve dini inançlar, Türk inananların toplumunda ve kalplerinde hâlâ derin köklere sahiptir. Türkiye’de Cuma namazı safları hala dolu ve kalabalık ve İslami bayramlara büyük saygı gösteriliyor. Öte yandan pratikte Avrupa ülkeleri Türk olmakla Müslüman olmak arasında pek bir ayrım yapamıyor. Bu bileşen, Türkiye ile Avrupa Birliği’nin Hıristiyan ülkeleri arasında önemli farklılıklar oluşturmaktadır. Kültürel ve dini konularda gerilimlere ve eşit olmayan anlayışa neden olabilir. Ayrıca Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki kültürel ve dini farklılıklar, başörtüsü ve İslami giyimin kullanımı, makyaj ve sosyal davranışlar, adetler ve kadın hakları gibi konuları içermektedir. Bu farklılıklar değerler, kişisel özgürlükler ve insan hakları konusunda kaygı ve tartışmalara yol açabilecek ve Türkiye’nin AB üyeliği önünde engel oluşturabilecektir.

Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyeliği Önündeki Engellere Bir Bakış

Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Önündeki Engellere Bir Bakış

Farklılık ve ekonomik rekabet ve çıkar çatışması: Türkiye’nin ekonomisi AB üyesi ülkelerin ekonomisinden biraz farklıdır. Türkiye, çeşitli sektörlere dayalı ve tabii ki yabancı yatırımcıları çeken dinamik bir ekonomiye sahiptir. Birçok AB üyesi ülke ise hizmet sektörü ve post-endüstriyel ekonomiye odaklanmaktadır. Ayrıca Türkiye ve bazı AB üye ülkeleri bazı sektörlerde birbirleriyle rekabet etmektedir. Bu durum Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında gerginliğe ve yaygın endişelere neden olabilir.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda yapısal farklılıklar ve rekabet unsurunun yanı sıra ekonomik farklılıklar da önemli bir faktör olabilir. Avrupa Birliği, ekonomik yasa ve politikaların, çalışma standartlarının ve ekonomik kalkınma stratejilerinin ve gümrük anlaşmalarının uyumlaştırılmasına büyük önem vermektedir. Türkiye, uzun vadeli değişiklikler ve mekanizmalar gerektirebilecek bu standartlara uymak zorundadır.

Hukuki zorluk ve yasal sistem: Son yıllarda Türkiye, yasal yapısını Avrupa Birliği tarafından geliştirilen tüzüklere uyarlamak için birçok çaba sarf etti. Ceza hukuku ve ölüm cezasının kaldırılması gibi durumlarda büyük ölçüde AB standartlarına uyarlanmıştır. Ancak terör örgütleriyle mücadele ve temelde onları tanımlama, azınlıklar, LGBT bireyler vb. konularda Brüksel ile tam ve %100 koordinasyon sağlayamıyor. Öte yandan, gümrük kanunu gibi durumlarda ise, yapısal ve ekonomik sebeplerden dolayı istenmesine rağmen, Brüksel’in düşündüğü kanunları onaylayıp uygulamaya henüz hazır değil.

Siyasi iktidarın devrinde darbeler ve sorunlar: Türkiye’nin tarihi başarılı ve bazen başarısız darbelerle doludur. Sonuncusu yaklaşık yedi yıl önceydi ve elbette başarısız oldu. Siyasi çekişmeler ve Brüksel’in düşündüğü demokratik döngüler şeklinde güç aktarımının zorluğu, Avrupa Birliği’ni ve diğer Avrupa kurumlarını Türkiye’nin siyasi olarak Birliğe girmeye hazır olmadığı konusunda uyaran faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca, bu faktörler insan hakları denilen başka bir soruna neden olur.

Türkiye’de Cumhuriyet ve Milliyetçilik: Avrupalı ​​eleştirmenler, Türkiye’deki cumhuriyet sisteminin Türk hükümeti ve milliyetçiliği ile ilgili olduğunu iddia ediyor. Tüm siyasi ve ekonomik konularda Türklere daha fazla öncelik veriliyor. Brüksel, Kürtler gibi büyük bir azınlığın ve Lazlar gibi küçük azınlıkların haklarına Türkiye’de yeterince saygı gösterilmediğine inanıyor. Ancak Ankara, Brüksel’in bu konudaki tutumunu da eleştiriyor ve bu durumlarda Batı’nın çifte standardına inanıyor. Türkiye, Batı tarihi boyunca azınlıkların içinde bulunduğu talihsiz durumların yanı sıra Fransa, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde azınlıklar ve göçmenler üzerindeki kısıtlama ve baskılara da işaret ediyor.

Yunanistan ve Kıbrıs sorunu ile kapsamlı anlaşmazlıklar: Türkiye ve Yunanistan, iki ülkedeki Türk ve Rum azınlıkların varlığı ve koşulları ve özellikle Batı Trakya ve Kıbrıs Türklerinin hakları konusunda güçlü bir görüş ayrılığına sahip. Ayrıca Türkiye, 1974’te Kıbrıs’ın bölünmesini destekledi. Kuzey Kıbrıs’ı bağımsız bir Türk devleti olarak tanıdı. Bu, Avrupa Birliği tarafından Türkiye’nin üyeliğinin önündeki engellerden biri olarak eleştirildi. Ayrıca Avrupa Birliği üyesi Yunanistan ve Güney (Yunan) Kıbrıs’ın da bu konuda Türkiye ile ciddi bir anlaşmazlığı var.

İfade özgürlüğü ve insan hakları: Türkiye, bazı uluslararası kuruluşlar tarafından insan hakları, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğünü ihlal etmekle eleştirildi. Örneğin, Türkiye’deki son darbenin ardından Avrupa Birliği ve diğer Batılı kurumlar, darbe sonrası günlerde insan hakları ve medya özgürlüğü ihlallerine karşı uyarıda bulundu. Elbette Ankara, Avrupa Birliği ve Batı’nın bir bütün olarak insan haklarını, ifade özgürlüğü ve diğer sivil özgürlükler meselesini araçsal olarak kötüye kullandığına inanıyor. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan, LGBT bireylerin özgürlüğü gibi Brüksel görüşünün bazı bileşenlerinin, büyük günahlardan biri olmasının ve İslami öğretilerle şiddetle çelişmesinin yanı sıra, Türk toplumunun gerilemesine neden olacağına ve Türklerin tarihi ve onların gözünde aile kurumunun saygınlığı ve konumu ile bağdaşmadığına bizzat inanıyor.

Sığınmacıların karşılaştığı zorluklar ve güvenlik kaygıları: Türkiye, Avrupa Birliği’ne girmek isteyen göçmen ve sığınmacılara karşı önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye, beş milyondan fazla Suriyeli, Iraklı ve Afgan mülteciyi kabul etmesine rağmen, Avrupa Birliği, Türkiye’nin üyeliğinin önündeki engellerden biri olarak mülteci sayısındaki artış ve sınır kontrolünün kaybedilmesi konusundaki endişelerini dile getirdi. Öte yandan, son yıllarda Türkiye’de meydana gelen terör operasyonlarının ardından Avrupa Birliği güvenlik kaygılarını dile getirdi. IŞİD gibi köktendinci grupların faaliyetlerine ek olarak, Türkiye’nin Suriye ve Irak ile ortak sınırı ve elbette PKK ve YPG gibi Kürt terör gruplarının Türkiye ve çevresinde varlığı ve yaygın faaliyeti nedeniyle bu endişeler yoğunlaşıyor.

Bir diğer önemli konu ise Avrupa Birliği’nin Almanya, Fransa, Avusturya ve hatta İspanya ve Portekiz gibi gelişmiş ülkelere Türk göçmenlerin ve tabii ki Türk vatandaşlığına sahip yabancıların akın etmesinden korkmasıdır. Bu nedenle Türkiye’nin bu birliğe kabul edilmesi sürecinde daha önce birliğe girmiş küçük ve seyrek nüfuslu ülkelerden kademeli ve farklı bir göç politikası izlenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, iki taraf arasında müzakerelerin yürütülmesinin ihtilaflı konuların çözümü ve Türkiye’nin Avrupa’ya üyeliğinin kolaylaştırılması için gerekli ve etkili, ancak yetersiz olduğu söylenmelidir. Çünkü Türkiye’nin kabulünün önündeki engeller, tarafların sürekli ve kolektif çabalarını gerektiren, kısa vadede çözülemeyecek tarihi, köklü faktörlerdir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.