سایت iturkcenter به منظور شناخت و تحلیل مسائل ترکیه جهت ارائه به علاقمندان، پژوهشگران و عموم راه اندازی شده است. ترکیه یکی از کشورهای مهم در خاورمیانه است که در ژئوپلیتیک اوراسیا قرار گرفته و به عنوان دروازه اروپا به شمار می رود.

از طرفی دیگر ترکیه یک کشور پیچیده در منطقه است که هم در بعد سیاست داخلی و رویکرد خارجی با تحول و سیالیت همراه می باشد. شناخت مسائل ترکیه راهنمایی مناسبی برای تصمیم گیری و سیاست گذاری دولت ها و آگاهی جوامع به شمار می رود.

لازم به ذکر است که رویکرد سیاست خارجی ترکیه دارای ابهام بسیار بوده و عمدتا بر مدار منافع ملی متغییر استوار است. این گروه سعی دارد ضمن تحلیل دقیق و عمیق مسائل و رفتار ترکیه در منطقه و نظام بین الملل دیدگاه و اطلاعات روشنی در اختیار علاقمندان به مسائل ترکیه قرار دهد.

این اطلاعات می تواند برای جامعه ایران در ابعاد همکاری، مسافرت، تجارت و ایجاد کانال های ارتباطی موثر باشد و بستری مناسب برای همکاری هر چه بیشتر بین ایران و ترکیه در منطقه و نظام بین الملل به ارمغان آورد.

در ضمن یادآور می شود که سایت iturkcenter کاملا مستقل و به دور از تاثیرات سیاسی بوده و به طور کلی دیدگاه های تحلیلگران و نویسندگان را به اشتراک می گذارد و مسئولیت مطالب و صحت اطلاعات بر عهده نویسندگان و تحلیلگران است.

 

اهداف سایت iturkcenter

اهداف سایت iturkcenter به بدین ترتیب است:

1- شناخت عمیق از ژئوپلیتیک و موقعیت استراتژیک ترکیه در منطقه خاورمیانه و اروپا.

2- بررسی و تحلیل سیاست داخلی در قالب احزاب، نیروهای اجتماعی و گروه های ذی نفوذ که باعث تحولات و تغییر ساختار سیاسی ترکیه می شوند.

3- نقش ترکیه در اقتصاد منطقه و جهان به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در توسعه و صنعتی شدن که زمینه های توسعه گرایانه حتی در صنعت هسته ای و نظامی  را نیز شکل داده است.

4- ارائه الگوهای فرهنگی و تاریخی در ترکیه که بستر اصلی مناسبات هویتی و رویکرد سیاست خارجی این کشور را تشکیل می دهد و نوعی بذر تقابل هویت سنتی و مدرن را نیز در آن کاشته است.

5- شناخت رفتار سیاست خارجی ترکیه که از ابهامات و تحولات بسیاری برخوردار بوده و عمدتا بر اساس منافع حزب عدالت و توسعه استوار است. به گونه ای که در خصوص تحول سیاست خارجی از رویکرد به صفر رساندن اختلافات با همسایگان داوود اوغلو به سیاست مداخله نظامی در امورات کشورهای سوریه و عراق چاووش اوغلو را شاهد هستیم.

6- بررسی نقش قدرت نظامی و توسعه نظامی ترکیه به عنوان یکی از ستون های موازنه قوا در منطقه و توسعه قدرت نظامی در قالب نیروهای هوایی، پهپادها و غیره.

چشم انداز 

گروه ترکیه شناسی ایران در قالب سایت iturkcenter در صدد است تا پیچیدگی های رفتاری و مفهومی کشور ترکیه را ساده سازی کرده و تصویر روشنی از تحولات آن ارائه دهد. بدون تردید مدلسازی رویکردهای رفتاری ترکیه در ابعاد داخلی و بین المللی چراغ راهنمایی است برای سیاستگذاری صحیح دولتمردان در شکل دادن به رابطه پایدار و مبتنی بر احترام متقابل.

ترکیه وقایع بسیاری را از کودتا گرفته تا انتخابات و عضویت در ناتو پشت سر گذاشته و وقایع بسیاری نیز می تواند در آینده به وقوع بپیوندد. گروه ترکیه شناسی ایران در سایت iturkcenter به دنبال ارائه سناریوهای ممکن در خصوص مسائل ترکیه بوده و سعی در شکل دادن رابطه ای احسن و پایدار بین ایران و ترکیه است.