امتیازات جدید ترکیه

کسب امتیازات جدید ترکیه ناشی از موافقت با الحاق فنلاند و سوئد به ناتو

موافقت ترکیه با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو توام با رفع برخی از اصلی ترین نگرانی های این کشور در خصوص، تروریسم، تحریم و نظم ژئوپلیتیکی...

ادامه مطلب

دکتر محمود احمدی نژاد

رویکرد دکتر محمود احمدی نژاد در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دکتر محمود احمدی نژاد در مصاحبه ای با گروه ترکیه شناسی ایران بر ضرورت نگاه انسان‌شناسی و لزوم توجه به خواست های مردمی در سیاستگذاری بین...

ادامه مطلب