کتاب ترکیه

کتاب ترکیه شناسی در سال 2021 پیرامون مسائل سیاسی،اجتماعی،اقتصادی ،فرهنگی،تاریخی،مذهبی و بررسی ایدئولوژی ها در ترکیه و نئولیبرالیسم و…

هدف اصلی گروه ترکیه شناسی ایران اینست که مسائل سیاسی و اجتماعی و هنری و.. ترکیه را با معرفی آثار تخصصی ترکیه،برای مخاطبان عباقه مند در این زمینه تشریح کند.

کتاب‌ جامعه‌ی علویان ترکیه یکی از آثار تخصصی این مجموعه است که به خواننده کمک می‌کند درک عمیق‌تری از مسائل سیاسی بین‌الملل ترکیه در حوزه علویان این کشور داشته باشد. علویان ترکیه یکی از گروه های اجتماعی مهم در ترکیه هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. با این حال نقش این گروه در مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ترکیه از اهمیت بسزایی برخوردار است که این اثر سعی دارد به این موضوع بپردازد.

اثر دموکراسی ،هویت و سیاست خارجی در ترکیه  به بررسی فرآیند دموکراسی در تاریخ ترکیه پس از تشکیل مجلس ملی و جمهوری ترکیه پرداخته است.

کتاب رابطه دین و سیاست خارجی

نگاهی به کتاب رابطه دین و سیاست خارجی

به‌تازگی انتشارات نارون دانش کتاب رابطه دین و سیاست خارجی: مطالعه موردی ایالات‌متحده آ...

ادامه مطلب