İturkcenter sitesi, ilgili taraflara, araştırmacılara ve kamuoyuna sunmak üzere Türkiye’deki sorunları belirlemek ve analiz etmek için açıldı. Türkiye, Avrasya jeopolitiğinde yer alan ve Avrupa’ya açılan kapı olarak kabul edilen Ortadoğu’nun en önemli ülkelerinden biridir. Öte yandan Türkiye, bölgede hem iç politika hem de dış yaklaşım açısından değişim ve akışkanlıkla ilişkilendirilen karmaşık bir ülkedir. Türkiye’deki sorunları anlamak, hükümetin karar alma ve politika oluşturma ve toplum bilinci için iyi bir rehberdir. Türkiye’nin dış politika yaklaşımının çok belirsiz olduğu ve temelde değişken ulusal çıkarlara dayandığı unutulmamalıdır. Bu grup, Türkiye’nin sorunları ve bölgedeki ve uluslararası sistemdeki davranışlarını dikkatli ve derinlemesine incelerken, Türk sorunlarıyla ilgilenenlere net bir görüş ve bilgi sağlamaya çalışıyor. Bu bilgiler İran toplumu için işbirliği, seyahat, ticaret ve iletişim kanalları boyutlarında etkili olabilir ve İran ile Türkiye arasında bölgede ve uluslararası sistemde daha fazla işbirliği için uygun bir platform sağlayabilir. Ayrıca, bu sitenin tamamen bağımsız ve siyasi etkilerden uzak olduğu ve genellikle analistlerin ve yazarların görüşlerini paylaştığı ve bilgilerin içeriği ve doğruluğunun sorumluluğu yazarlara ve analistlere aittir.

 

Hedefler

Bu grubun hedefleri aşağıdaki gibidir:

1- Türkiye’nin jeopolitiği ve Ortadoğu ve Avrupa’daki stratejik konumu hakkında derin bilgi.

2- Türkiye’nin siyasi yapısında değişiklik ve değişikliklere neden olan partiler, sosyal güçler ve etkili gruplar şeklinde iç siyasetin incelenmesi ve analizi.

3- Nükleer ve askeri sanayide bile kalkınmacı arka planlar oluşturmuş, kalkınma ve sanayileşmede önde gelen ülkelerden biri olarak bölge ve dünya ekonomisindeki rolü.

4- Bu ülkenin kimlik ilişkilerinin ve dış politika yaklaşımının temel dayanağı olan ve geleneksel ve modern kimlikler arasında bir nevi çatışma tohumları ekmiş olan Türkiye’deki kültürel ve tarihi kalıpları sunmak.

5- Pek çok belirsizliği ve gelişmeyi barındıran ve ağırlıklı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çıkarlarına dayalı Türk dış politikasının davranışını tanımak. Dış politikanın Davutoğlu’nun komşuları ile farklılıkları sıfırlama yaklaşımından Suriye ve Irak meselelerine askeri müdahale politikasına evrilmesine gelince, Çavuşo او lu’ya tanık oluyoruz.

6- Türkiye’nin askeri gücünün ve askeri kalkınmasının rolünün bölgedeki güç dengesinin temellerinden biri olarak incelenmesi ve askeri gücün hava kuvvetleri, İHA’lar vb.

vizyon

Bir site şeklindeki İran Çalışmaları Grubu, Türkiye’nin davranışsal ve kavramsal karmaşıklıklarını basitleştirmeyi ve gelişmelerinin net bir resmini sağlamayı amaçlamaktadır. Kuşkusuz, Türkiye’nin davranışsal yaklaşımlarının ulusal ve uluslararası ölçekte modellenmesi, devlet adamlarının karşılıklı saygıya dayalı kalıcı bir ilişki kurmada doğru politika yapmaları için bir işarettir. Türkiye darbelerden seçimlere ve NATO üyeliğine kadar pek çok olay yaşadı ve gelecekte pek çok olay meydana gelebilir. İran Çalışmaları Grubu, Türk meseleleri için olası senaryolar sağlamayı ve İran ile Türkiye arasında iyi ve kalıcı bir ilişki kurmayı amaçlamaktadır.